שער שלישי: קהילה הממד הפוליטי בהגות היהודית־צרפתית בין השנים 2000-1980