4 תולדות ישראל כווקטור של האוניברסלי בהגותו של הרב ליאון אשכנזי

140 רוני קליין המורים של יהדות צרפת חילקו ביניהם את המשימה - על לוינס הוטל לדבר לאומות ואילו הרב אשכנזי לקח לעצמו לפנות אך ורק לקהילה היהודית . אמנם נכון שאשכנזי פנה בראש ובראשונה לקהל היהודי, אך מחשבתו לא הייתה מופנית כלפי היהודי, אלא גם כלפי האדם באשר הוא, או נכון יותר : האדם האוניברסלי כפי שהוא התפרש במערב, כשיח רציונלי שדן באדם באשר הוא אדם . מנגד, למרות היותו פתוח לאוניברסלי, לא ביקש שיח זה למצוא הרמוניה כלשהי בין היהדות לסוגי שיח אחרים . במילים אחרות, הוא לא חשש מהתמודדות ישירה עם סוגים שונים של המודל האוניברסלי המערבי . מחשבתו של אשכנזי נשענת על רעיון התולדות . כאמור, מילה זו מופיעה כבר בספר בראשית והיא מלווה את סיפורי בני האדם, מאדם הראשון לנוח, ומסיפורי האבות והאימהות עד לסוף הספר . אשכנזי רואה במילה – מושג זה את בסיסה של ההיסטוריה המיוחדת של ישראל . מדובר בהתפתחות שממעטת להישען על אירועים, 241 רעיון כמו האפוס היווני, ומרבה להישען על סיפורים אישיים . התולדות הוא שמאפשר לאשכנזי לקשור יחדיו את יחסיהם של ישראל והאוניברסלי - "אומות העולם" בלשון חז"ל - קשר שעומד בלב לִבה של הפילוסו...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג