3 אליענה אמדו לוי־ולנסי: מענה יהודי לפרויד. יצחק או אדיפוס?

128 רוני קליין היא מנגידה את תורתו של פרויד עם מה שהיא מכנה "פנומנולוגיה יהודית" כדי להראות שהמחשבה היהודית, המושרשת בתנ"ך, מעניקה תשובות אחרות לכמה מן השאלות שהפסיכואנליזה שואלת . הגותה נעה סביב המוטיב של "המאבק בין הדורות", מוטיב מרכזי בשנות ה – 60 של המאה ה – 20 בחוגים פסיכואנליטיים אשר כמה מהם ניתחו את המציאות החברתית של זמנם דרך פרספקטיבה 219 אמדו מעידה בהגותה על רגישות גדולה כלפי התקופה שבה זו . היא חיה . בספרה, בפרק "קבלת הסירוס או הסימבוליקה של המילה", שמתמצת את התזה שלה, היא מתארת את ה"מנטליות" - המבנה הנפשי - שמנחה את אדיפוס הפרוידיאני ואת תסביך הסירוס, לפני שהיא פונה לטקסט המקראי כדי למצוא בו חלופות למה שהיא רואה כמבוי סתום בתפיסות המודרניות, שמובילות לסכסוכים בלא פתרונות . כאמור, המוטיב של תסביך אדיפוס ושל תסביך הסירוס, הלוא הוא היחס אב – בן, נמצא גם בלב לבו של הסיפור המקראי, וזאת בשני מקומות מכריעים : סיפור העקדה וסיפור הברכה של יעקב ועשָו מול יצחק אביהם . תחילה נעסוק בתסביך הסירוס ותסביך אדיפוס . אמדו מתרכזת בשני טקסטים של פרויד : האחד הוא מאמר מוקדם מ – 1909 בשם הנס הקטן...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג