שער שני: גוף סיפורי תולדות, סיפורי משפחה: מוטיב המשפחה בהגות היהודית־צרפתית בת זמננו