הקדמה

12 רוני קליין כיצד ניתן להסביר תסיסה זו ? מדוע הפכה צרפת ל"ארץ הפילוסופיה" לאחר מלחמת העולם השנייה ? על שאלה זו לא ניתן לענות בנחרצות, אלא רק בזהירות רבה . לטענתי, התסיסה הפילוסופית בצרפת שלאחר 1945 קשורה להיסטוריה המיוחדת של צרפת המודרנית . ידוע שצרפת המודרנית נולדה בעקבות המהפכה הפוליטית הגדולה של 1789 . אקט מהפכני זה היה פועל יוצא של אידיאולוגיות ורעיונות שבאו לעולם באירופה בכלל ובצרפת בפרט במאות שקדמו לו . הרציונליזם של דקרט במאה ה – 17 הוליד תודעה שהפכה בהדרגה לנחלת הכלל . מדובר בהלך מחשבה המבוסס על תבונה טהורה ודוגל בחשיבה עצמאית . מנטליות זו הובילה לקריסתה של המסורת הדתית הנוצרית, אבן היסוד של המשטר הישן . הרשויות של משטר זה - המלך, האצולה והכמורה - איבדו בהדרגה את סמכותן מול כוחה של התבונה העצמאית . המהפכה הצרפתית ניפצה בפועל את העולם שהתבונה כבר העמידה בסימן שאלה זמן רב קודם לכן . לאור היסטוריה זו, מפתיעה העובדה שלאחר המהפכה הגדולה שקעה הפילוסופיה הצרפתית בסוג של "תרדמת" . הפילוסופיה הגרמנית במאה ה – 19 עסקה במידה רבה בהתמודדות עם המהפכה הצרפתית, ואילו הפילוסופיה הצרפתית 1 מנו...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג