תודות

10 רוני קליין תודה גדולה לד"ר יצחק בנימיני ולעידן צבעוני, שתמכו בי ועודדו אותי כבר בשלבים הראשונים של כתיבת הספר . תודה מיוחדת ליצחק, שהקדיש מזמנו לקריאת הטקסט, והערותיו תרמו רבות לגיבוש הסופי של הספר . תודה רבה לעורכת רונית רוזנטל, שבלעדיה ספר זה לא היה סדור כפי שהוא היום . תודה לחמי היקר, שלום בן שלום, שתמיד מעודד אותי ותומך בי . תודה לאשתי היקרה סמדר . הסבלנות שלה אליי לכל כתיבת הספר הייתה באמת ראויה להערצה .  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג