מפתח

278 ג'וקו וילינק ולייף באבין דלתא, מחלקה 27 - 28 , 63 - 64 , 102 , 105 , 134 , 162 , 165 - 168 , 170 - 171 , 202 , 210 ה אקוורת, דייוויד 65 "הגאון המיוסר" 70 - 71 החלטות, קבלת 24 , 29 - 30 , 49 , 51 , 62 , 69 - 70 , 107 - 109 , 113 , 120 , 123 , 152 , 154 , 161 - 164 , 166 - 167 , 172 - 174 , 177 - 178 , 187 , 213 - 214 , 217 , 224 - 229 , 234 , 244 , 247 , 274 החלטיות במצבים של חוסר ודאות 221 , 226 , 228 - 229 , 232 , 234 "הנהגה כלפי מטה בשרשרת הפיקוד" 91 , 201 , 207 - 208 , 212 - 215 "הנהגה כלפי מעלה בשרשרת הפיקוד" 13 , 91 , 201 , 211 - 215 , 217 - 218 "הקרב על רמאדי" 18 , 27 "השתלטות, טיהור, החזקה ובנייה" 27 , 84 , 113 , 184 , 205 "התעוררות של אל-אנבר" 27 - 28 , 203 ו וֹריוֹר, צוות 223 - 227 ח וסיין, סדאם 77 , 209 חוקי הקרב 24 - 26 , 31 , 86 , 122 , 124 חזרות 263 - 264 חיילים עיראקים 36 , 38 , 75 - 79 , 81 - 84 חיל הנחתים 27 , 37 - 40 , 84 , 97 - 100 , 104 , 130 , 164 - 165 חיפוי 28 , 113 , 116 - 117 , 120 - 122 , 130 , 134 , 136 , 153 "חיפוי ותזוזה" 14 , 24 , 113 , 121 - 124 , 126 ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ