תוכן העניינים

חלק III : שימור הניצחון פרק 9 : תכנון 181 פרק 10 : להנהיג מעלה ומטה בשרשרת הפיקוד 201 פרק 11 : החלטיות במצבים של חוסר ודאות 221 פרק 12 : שיטתיות ומשמעת פירושן חופש — הדיכוטומיה של המנהיגות 237 אחרית דבר 253 נספח : שאלות ותשובות מהפודקאסט של ג'וקו 257 מפתח 277  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ