רשימת המקורות

75 רשימת המקורות הראל, עמוס, 2014 . "מסמך צבאי פנימי : צה"ל צריך להתכונן לביטול גיוס החובה", הארץ , 2014 . 12 . 28 . הרמן, תמר, אור ענבי, ווילאם קביסון, ואלה הלר, 2019 . מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019 , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה . ז"ק, דבורה, וגיא ראביד, 2008 . מודלים של צבאות זרים : מהדורה מעודכנת , תל אביב : משרד הביטחון . חדד, ששון, 2020 . "האם יש מקום לשקול צבא מקצועי בישראל ? " ( לא פורסם ) . חילו, נאדיה, וחיים עידן, 2014 . "השירות האזרחי בחברה הערבית בישראל", עדכן אסטרטגי 17 ( 1 ) : 49 - 59 . יונה, יוסי, 2015 . סדקים בחומה : המחאה החברתית ושובם של הברונים השודדים , ירושלים : כתר . ישראלי, ציפי, ורותי פינס, 2020 . " 'מלאכים בכתום' : השיח התקשורתי והציבורי בסוגיית מעורבות צה"ל במגפת הקורונה", בתוך : מאיר אלרן, עמיחי כהן, כרמית פדן ועידית שפרן גיטלמן ( עורכים ) , יחסי צבא – חברה בישראל בצל הקורונה : תובנות מהגל הראשון, תל אביב וירושלים : המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 123 - 137 . כהן, יחזקאל, 1993 . גיוס כהלכה : על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל ירושלים : נא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר