נספח ב. מודל השירות במדינות נבחרות בעולם

נספחים 73 שנת ביטול / השעיה גיוס חובהמודל השירותמדינה שירות חובה סלקטיבי של חצי שנה לגברים טורקיה בלבד . כל גבר חייב לעבור הכשרה צבאית בת חודש ימים . ניתן לקבל פטור מחמשת חודשי גיוס החובה הבאים תמורת תשלום . מעבר לשירות התנדבותי בתשלום מיוני 2019 . גיוס חובה לבני 19 - 45 . משך השירות שנה, יוון בחיל האוויר 9 חודשים . בעת מלחמה ניתן לגייס גם בני 17 - 18 . ליטא החזירה את גיוס החובה שירות חובה ל – 9 חודשים לבני 19 - 29 . ליטא ב – 2015 לאחר שבוטל ב – 2008 . שירות חובה סלקטיבי לנשים וגברים בנינורווגיה המדינה היחידה בברית נאט”ו 19 - 35 . משך השירות הוא 19 חודשים . שיש בה גיוס חובה לנשים . שירות התנדבותי מרצון על בסיס חוזה . פורטוגל אין גיוס חובה, אך אפשרי להפעילו אם אין גיוס חובה הסתיים ב – 2004 . מספיק מתנדבים לשירות צבאי . כל הגברים בגיל 18 מחויבים לשרת בצבא או פינלנד במשמר הגבול לתקופה של 6 - 12 חודשים . נשים רשאיות להתנדב לשירות . מילואים עד גיל 60 . שירות התנדבותי לבני 18 - 25 . אין גיוס חובה . צרפת 1996 נשים משרתות ביחידות לא קרביות . קוריאה שירות חובה בין 21 חודשים ( צבא היבשה ) הדרומי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר