פרק 5. דיון ומסקנות

69 פרק 5 | דיון ומסקנות מקור התנגדות ואתגר נוסף למודל גיוס החובה בישראל שאופיין במחקר זה נובע מתפיסות עולם ליברטריאניות המתעצמות בימין הפוליטי-כלכלי בישראל . דובריו ונציגיו של מחנה זה בפוליטיקה ומחוצה לה, בחברה האזרחית, טוענים בזכות ערכים, תפיסות ונורמות דומים למדי לאלו של מחנה השמאל . דוגמאות לכך הם ערכי השוויון החברתי וצמצום שסעים חברתיים, חירות הפרט, וכמובן הדגשת חשיבותה של היעילות הכלכלית והתפעולית של כוח האדם העצום המגויס מדי שנה לצבא . מכלול הממצאים האיכותניים והכמותיים במחקר, הנשענים על סקרי עמדות עדכניים, מדגישים היטב את הנטייה של רבים ממצביעי השמאל והימין בישראל ( וחלק מנציגיהם בכנסת ) לסגת ממודל גיוס החובה ואת התמיכה ההולכת וגדלה באפשרות לשירות שיבוסס בעיקרו ובהדרגה על תשלום שכר מלא . מקור שני המאתגר את מודל גיוס החובה מגיע מאותן קבוצות שוליים שמעולם לא נהנו מההסדרים הקיימים, בראש ובראשונה האוכלוסייה החרדית, שעבורה הצבא אינו ממלא פונקציה מאזרחת בפרויקט הלאום הציוני-חילוני . נציגים של קהילה זו מקדמים את האפשרות להפוך את השירות בצה"ל לשירות התנדבותי-מקצועי בשכר שההצטרפות אליו ת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר