פרק 3. בקיעים במודל הגיוס והגורמים להתעצמות הביקורת כלפי צה"ל

33 פרק 3 | בקיעים במודל הגיוס והגורמים להתעצמות הביקורת כלפי צה"ל כלכלת השוק ושיח נאו-ליברלי גורם שני בחשיבותו קשור למעבר הולך וגובר של החברה הישראלית לחברת שוק בשל תהליכים גלובליים ונאו-ליברליים שהלכו וקנו אחיזה בקרב מעצבי מדיניות ודעת הקהל בישראל . שינויים מבניים במשק החל משנות השמונים המוקדמות, ובעיקר לאחר החלת "התוכנית לייצוב המשק" בשנת ,1985 הלכו ושחקו את האתוס הקולקטיבי של חלוציות ממלכתית, שהיה מסד איתן לאזרחות הרפובליקנית . כלכלת השוק שהתחזקה והתגברה בישראל הובילה להתבססות שיח אזרחות ליברלי, המנתק את הקשר בין התרומה למדינה באמצעות ההקרבה בצבא לבין איכות האזרחות . שילוב של ערכי שוק אינדיווידואליים, כגון צרכנות, חומרנות ותחרותיות, עם תפיסות עולם רב-תרבותיות ליברליות הביא לנסיגה מהאתוס הצבאי ומהנכונות להקרבה . אחד הסממנים הבולטים לתמורה זו קשור לשיח הביקורתי בציבור כלפי גודלו והרכבו של תקציב הביטחון ותנאי השירות של משרתי הקבע . ביקורת זו הולידה שיח לעומתי שקרא לקצץ בתקציב הביטחון בכלל ובפרט בשכר משרתי הקבע, שנתפס כבזבזני ומיותר . שיח השכר, המאיים איום ממשי על עצם זהותו של הצבא, נוב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר