פרק 2. אתוס "צבא העם" בישראל והחתירה לאחדות לאומית

29 פרק 2 | אתוס "צבא העם" בישראל והחתירה לאחדות לאומית של הלאומיות היהודית, בהיותו כוח מגן חסר תחליף ( סטטמן, 2019 ; שפרן גיטלמן, 2020 ) . 13 צה"ל כצבא האזרחים ש ( כמעט ) כולם משרתים בו נשען על בסיס חברתי רחב למדי, הוא ממלכתי ועל-מפלגתי, מבוסס על צבא סדיר וצבא מילואים גם יחד ; מלבד ייעודו להגן על המדינה ( ולעיתים גם לתקוף את אויביה, ככל ארגון צבאי-מדינתי ) , ניתן לצבא תפקיד חברתי מרכזי המקדם חִברוּת והאחדה בתהליך בינוי האומה ( בן אליעזר, 2001 ) . עם זאת, ועל אף האתוס האוניברסלי שרווח בעבר באשר לשירות בצה"ל, מודל הגיוס והשירות אינו שוויוני במלואו — יוצר היררכיה מעמדית הנגזרת מהשירות הצבאי, כיוון שהוא מגלם בתוכו היבטים ריבודיים על בסיס לאומי ( משרתים יהודים בהשוואה למשרתים שאינם יהודים ) , מעמדי ( מעמד בינוני-גבוה מול מעמדות נמוכים ) , מגדרי, אתני-עדתי ואף בהתאם לרמת דתיות ( חילונים — דתיים-לאומיים ) . האתוס השוויוני של צה"ל התבסס על הומוגניזציה בין כלל המשרתים — חיילי חובה ומשרתי צבא קבע, חוגרים, נגדים וקצינים כאחד . כלל המשרתים עמדו באותם קודים מוסריים וערכיים הנגזרים מהמשוואה הרפובליק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר