פרק 1. רקע כללי: המעבר מצבא האזרחים לצבא שכירים התנדבותי־תעסוקתי בראייה היסטורית השוואתית

22 מחקר מדיניות 156 | בקיעים בקונצנזוס הגיוס הנהוגות במדינות נבחרות, ראו נספח ב במסמך זה ) . ישנן גם מדינות דמוקרטיות שעדיין נהוג בהן שירות חובה . ב אוסטריה למשל נהוג שירות צבאי חובה הנמשך שישה חודשים ושירות אזרחי חלופי למשך תשעה חודשים . מסורת צבאית ייחודית קיימת גם ב שווייץ , הניטרלית, שבה מבוסס השירות על גיוס חובה לגברים מגיל 19 . 11 הרכבה האתני המגוון של שווייץ, הבנוי מדוברי גרמנית, צרפתית ואיטלקית, הוא מניע חזק לשימור מודל גיוס החובה שתכליתו ליכוד קבוצות אתניות שונות לישות לאומית אחת . בעקבות משאל עם שנערך בשווייץ באוקטובר 2013 נותר על כנו מודל שירות זה, המסמל את החשיבות שהשווייצים מייחסים לצבאם כסמל לאחדות הקנטונים המרכיבים את מדינתם ( הנדל וטובול, 2014 ) . דמוקרטיה נוספת שבה נהוג גיוס חובה היא קוריאה הדרומית , הנתונה לאיום ביטחוני תמידי מצד קוריאה הצפונית . עם זאת, גם שם החל תהליך קיצור משך שירות החובה . אחת התוצאות הברורות והמקיפות של שינוי מודל הגיוס נגעה להרכבם החברתי של צבאות המערב, שהשתנה באופן מהותי בעקבות המעבר לגיוס בררני . לאחר מלחמת העולם השנייה חלה במדינות המערב ירידה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר