מתודולוגיה

17 מבוא הנדבך האיכותני במחקר כלל 12 ראיונות עומק אישיים עם חברי כנסת לשעבר, אנשי צבא בכירים במילואים, מומחים וחוקרים באקדמיה, וכן עם פעילים חברתיים מרכזיים ממגוון עמותות וארגונים של החברה האזרחית והמגזר השלישי העוסקים בקידום ניסיונות לשינוי מודל גיוס החובה לגיוס מבוסס הסדרי שוק, היינו מודל גיוס התנדבותי בשכר . 9 בראיונות אלו נעזרתי בשאלון מובנה למחצה . בנוסף נערכו שלוש תצפיות בכנסים ועצרות של תנועות וארגונים לקידום צבא התנדבותי בשכר בישראל . המחקר האיכותני כלל גם קבוצת מיקוד שהשתתפו בה שבעה פעילים צעירים מעמותות וארגונים העוסקים בקידום צבא מקצועי בישראל הקשורים לתנועה הליברלית החדשה, עמותת צבא מקצועי מיקוד, עמותת חזית : לוחמים למען צבא התנדבותי ועוד . הדיון הקבוצתי עורר שאלות וחילוקי דעות מרתקים על מודל הגיוס הרצוי, והוא גם חשף את הרקע והמניעים של הנמנים עם קבוצות אלו . המחקר נעזר גם במסדי נתונים קיימים על בסיס סקרי עמדות ונתונים כמותניים משניים מ"מדד הדמוקרטיה הישראלית 9102" של המכון הישראלי לדמוקרטיה, וכן נתונים ממדד "הקול הישראלי" של המכון הישראלי לדמוקרטיה . לצורך עיבוי תשתית הנתונ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר