הערות

160 איל זק כנטייה מינית נורמטיבית . 10 . "הרב אבינר להומואים : כך תצאו מזה", 15 , Ynet במאי 2008 . 11 . Helfgot, N . , Adler, Y . , Allen, D . , Alpert, H . , Amaru, J . , Anscelovitz, E . , Zweiter, S . ( 2010, July 22 ) , Statement of principles on the place of Jews with a homosexual orientation in our community, Retrieved from statementofprinciplesnya . blogspot . com 12 . בית הלל, ,2016 סעיף ט' . 13 . גרינברג, 2013 . 14 . בבלי, נדרים נ, ב . 15 . סקירת הארגונים מבוססת על פרסומים מהאינטרנט ושיחות הבהרה של המחבר עם ראשי הארגונים . 16 . "נטלה" - כלי המשמש לנטילת ידיים . 17 . Agency הוא מונח במדעי החברה המתאר את יכולתם או מסוגלותם של יחידים לפעול באופן עצמאי למען מטרותיהם . 18 . לעבור ( Passing ) : מונח המבטא את יכולתו של אדם להתקבל כחבר בקבוצה חברתית שהיא אחרת מזו של עצמו . 19 . "עונה" היא מצווה מהתורה, לפיה מחויב הגבר לקיים עם אשתו יחסי אישות . על פי המשנה, אישה זכאית להתגרש ולקבל את כתובתה אם בעלה אינו מקיים איתה יחסי מין . 20 . אתר היכרויות באינטרנט להומואים ולסביות . 21 . תלמוד בבל...  אל הספר
רסלינג