8 בין זהות מינית אישית לזהות השייכות החברתית

140 איל זק השלבים העיקריים : 1 . הכרתו של האדם במשיכתו החד-מינית וקבלה גוברת של "הומוסקסואליות" כתיאור עצמי ; 2 . פיתוח עמדות חיוביות כלפי זהות זו ; 3 . חיזוק היחסים הבינאישיים עם הומואים אחרים ; 4 . רצון גובר לחשוף את הנטייה המינית בפומבי ; 5 . שילוב הזהות ההומוסקסואלית עם כלל היבטי העצמי . בניגוד לעמדה המתוארת במודלים ההתפתחותיים טוענים פסינגר ומילר ( 1996 , Fassinger and Miller ) שחוסר הנכונות לצאת מהארון ולחשוף את הנטייה החד-מינית ברבים אינו בהכרח עדות לעכבה בתהליך ההתפתחות של הזהות המינית . חשיפה מעין זו מושפעת מהקשרים חברתיים, אשר חלקם דכאניים . לאור זאת מבדילים חוקרים אלה בין המונח "זהות מינית אינדיבידואלית" לבין המושג "זהות השייכות החברתית" . על פי תפיסתם, גיבוש הזהות ההומוסקסואלית אינו מותנה בהכרח בתהליך ה"יציאה מהארון", ובריאותו הנפשית של האדם מעוגנת בהגדרתו העצמית הנסמכת על נטייתו המינית, לאו דווקא בהגדרת נטייתו כחלק מזהותו החברתית . פיצול והסתרה - הגנה על זהויות סותרות בהתאם להבחנתם של פסינגר ומילר, המתייחסת בעיקר לחברות שמרניות ודכאניות, מצביעים ממצאי המחקר על דרכם של הומו...  אל הספר
רסלינג