7 כתבי הקודש כמשאב לקבלתה של הנטייה ההומוסקסואלית

136 איל זק על רקע חוויה זו, המשותפת לרבים מהמרואיינים ומאופיינת בחוסר אונים, נחשפת גם חוויה אחרת, המזוהה עם רגשות חיוביים יותר של אופטימיות והשלמה . חלק מהגברים מביעים סיפוק ושביעות רצון מחייהם, הם נסמכים בכך על דרכים ייחודיות לשכך את המתח שעולה בין נטייתם המינית לבין אמונתם הדתית וחיי נישואיהם . בדרכם אל מרחבי הפיוס וההשלמה זונחים גברים אלה את תבניות המוסר הקונבנציונאליות המוקיעות את משיכתם המינית לבני מינם ומאמצים במקומן פרשנות מוסרית פרטית הנשענת על ניסוח קוגניטיבי מחודש של כתבי הקודש . ניסוח מחודש זה מתבסס בעיקר על פרשנותם של כתבי הקודש באופן המאפשר להעניק לגיטימציה לנטייה ההומוסקסואלית . בקריאה זו ממשיגים גברים אלה את נטייתם המינית לאור טקסטים מקראיים והלכתיים העוסקים בסוגיות מוסריות שונות, וכך הם פותחים פתח לראות גם את הנטייה החד-מינית באופן מכיל ומקבל . דוגמאות לטקסטים כאלו ישנם, כאמור, בספר קהלת ( ז' 20 ) : "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", וכן במשפט ממחזור תפילת נעילה ויום כיפור : "כי הוא מאש ואנחנו בשר ודם" . באמצעות ציטוטים מסוג זה הומואים דתיים מעמידים את עצמם ב...  אל הספר
רסלינג