5 'אני חוטא ומטמא' - חוויה של אשמה ובושה

98 איל זק הדת וההלכה, יחסי הגומלין עם הקהילה הדתית והדיאלוג הפנימי עם הקב"ה ) ; רגשי האשם במסגרת המחויבות כלפי חיי הנישואין והיחסים עם רעייתם ; רגשות חרטה והחמצה בגין ההחלטה לשאת אישה . בהתאם לכך נחשפות גם ההשלכות שיש לרגשות אלה על השקפת העולם של הומואים דתיים הנשואים לאישה ועל דפוסי התנהגותם . 'אתה עושה משהו אסור, יגיע היום שבו תשלם על זה' - אשמה בהיבט האמוני אמונתם הדתית של מרואיינים רבים מעוצבת באמצעות שתי מערכות יחסים : מערכת היחסים שבינם לבין הקהילה, והקשר לבורא עולם . תפיסתה השלילית של הנטייה ההומוסקסואלית בחברה הדתית עולה מתוך האיסור ההלכתי על משכב זכר . לכך מתלווה הטיעון הדתי ובעיקר החרדי בדבר עקרון הבחירה החופשית הניתנת לכל אדם, המערער על עצם קיומה האינהרנטי של הנטייה ההומוסקסואלית . הומואים מואשמים ב"בחירה מוטעית" ובסירוב להיענות למוסר הדתי והחברתי . עמדה זו מוצגת בדבריו של אביתר, דתי-לאומי בן ,38 נשוי ואב לשלושה : אצלנו אין כאלה דברים "הומואים", זה לא . . . באמת, בלי ציניות . [ . . . ] בחברה חילונית מסתכלים עליך פחות עקום . אצלנו אין כזה דבר . רוב האנשים אומרים שאין כזה דבר ...  אל הספר
רסלינג