4 'בחברה הדתית יש רק דרך אחת' - הבניית המחויבות לנישואין

80 איל זק להינשא לאישה מתוך תחושת כפייה וחוסר ברירה ; 3 . מנגנונים חברתיים של אכיפה ומשטור מונעים מהגברים להתגרש, על אף חוסר שביעות רצונם . נישואין כבחירה חופשית - תהליכי הפנמה והזדהות ערכית ההלכה היהודית היא מערכת של ערכים ונורמות המתורגמים להוראות איסור, חיוב או היתר . בתהליך החיברות הדתי-חרדי, המבוסס ברובו על מסגרות הלימוד התורני ועל תוכני ההלכה, מחונכים הגברים מילדות להזדהות עם ערכי החברה ולהפנימם . אילן, בן ,36 דתי-לאומי, נשוי ואב לחמישה, מתאר את אופן תפיסתו את התא המשפחתי בהשפעת השקפתו היהודית : אני חושב שהיהדות, התורה היהודית, כן רואה בחיי משפחה קן משפחתי . איש, אישה, ילדים - כמבנה האידיאלי . [ . . . ] בטוח שאתה מכיר את המדרשים על "זכר ונקבה בראם", איש ואישה . . . זאת אומרת שהשלמות שלי כזכר צריכה לבוא על ידי אישה, על ידי חיבור לאישה . בגלל זה . . . זה גם הכוח היצרני בעולם, הכוח שמאפשר הולדה . לכן אני חושב שהעמדה של היהדות, לאו דווקא הלכה אלא יהדות, כן מאוד ברורה בעניין הזה של נגד יחסים חד-מיניים ובעד קן משפחתי . אני מאמין לזה . . . פה יש לי כן הזדהות גם נפשית מאוד חזקה עם ההלכה ...  אל הספר
רסלינג