3 הומו דתי ונשוי - החיים בקונפליקט

72 איל זק חוויית החיים של יואל מעוצבת על בסיס מאבקו המתמשך לגשר בין ההיבטים בעצמיותו במציאות חיים שלא מאפשרת את שילובם . הוא מדמה את חייו למשולש פרוץ שמרכיביו סותרים זה את זה . המטפורה ממחישה את חוסר ההרמוניה וחוסר היציבות שהוא חווה בחייו . מאבקו המתמשך של יואל לחבר בין היבטי חייו משקף מוטיב שחוזר ונשנה בדבריהם של המרואיינים . רובם מגדירים זאת כ"התמודדות" - הניסיון לאחוז בשני עולמות תוכן בחייהם אשר אינם עולים בקנה אחד : מחד גיסא משיכתם המינית אל בני מינם, מאידך גיסא ערכי המוסר והנורמות של אמונתם וקהילתם שדוחים משיכה זו . כך תיאר זאת דויד, חרדי בן ,33 נשוי ואב לשלושה : זו התמודדות יום-יומית . התמודדות קשה . מצד אחד אתה רוצה לחיות את מה שאתה מרגיש, מצד שני אתה רוצה לשמור על משהו נורמטיבי ולא להרוס . המתח בין רצונו של הפרט לבטא את רגשותיו ועצמיותו אל מול החשש לאבד את מסגרת השייכות החברתית שלו מועצם בשל מרכזיותה של הקהילה בחיי הדת היהודיים, לצד החשיבות הרבה המיוחסת לקיומן המוחלט של מצוות הדת . חופש הביטוי ומידת האינדיבידואליות של האדם מוגבלים לאור הציפיות והדרישות החברתיות . הומואים דתיים ...  אל הספר
רסלינג