2 הומואים דתיים - 'אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי'

58 איל זק לבחון את ההשפעות הייחודיות שיש לדת על הסובייקטיביות האנושית באמצעות בחינת חווייתם הסובייקטיבית, התנסויותיהם והתנהגותם של אנשים בעלי אמונה דתית בתוך העולם שבו הם חיים ( 2010 Belzen, ) . בעלי האמונה הדתית חווים את עצמם כשייכים לעולם שאורחות חייו אינם נקבעים על פי צרכים אנושיים קצרי טווח, אלא על פי כוח עליון, מוחלט ואלוהי . תחושה זו מעניקה כוח עצום למי שחווה אותה, שמאפשר לו לקיים את מצוות הדת ולעמוד בקשיי היומיום ( שלג, 2000 ) . ואכן, לאמונה הדתית מעלות רבות, והיא תורמת לבריאות הנפשית והגופנית . מחקרים רבים מצביעים על הזיקה בין האמונה הדתית לבריאות הנפשית ועל הפוטנציאל הטמון בדת כמשאב להתמודדות עם מתחים ומצוקות רגשיות . מחקרים מעידים גם על הזיקה בין אמונה דתית לבריאות גופנית ועל כך שמאמינים משתמשים פחות בסמים ונוטים פחות לדיכאון . אמונה דתית משפרת את יכולתו של האדם להתמודד עם מציאות חייו, וכתוצאה מכך גם תורמת לרווחתו הנפשית, משום תפיסתו של האל כמטיב ורחום ותחושת הקרבה שחש האדם המאמין אליו ; משום המשמעות, המוטיבציה וההכוונה שמעניקים החיים הדתיים ; ומשום התמיכה החברתית, הנפשית והח...  אל הספר
רסלינג