מבוא

12 איל זק בשנים האחרונות המחלוקת הערכית בין הנטייה ההומוסקסואלית לבין התפיסה הדתית-אורתודוקסית הפכה לאקטואלית מאוד בחברה הישראלית . שתי מגמות חברתיות עיקריות מגבירות את מוחשיותה של מחלוקת זו במרחב השיח הציבורי . הראשונה היא המשך תהליך "הישראליזציה של החברה הדתית והחרדית" אשר מתייחס להשתלבותו של הציבור הדתי והחרדי במרקם החיים הישראליים בעשורים האחרונים ( שלג, 2000 ) . התקרבות זו יוצרת מוקדי חיכוך אידיאולוגיים בין עמדות שמרניות לתפיסות ליברליות בתוך החברה הישראלית . המגמה השנייה היא מאבקן המתגבר של קבוצות מיעוט מוחלשות בעולם המערבי ( למשל נשים, קשישים, מיעוטים אתניים ) להכרה ולשוויון זכויות . מאבק זה נישא במרחב הציבורי הישראלי בהקשר הנדון בפיהם של ארגונים להט"בים ופעילי זכויות הפרט . במסגרת המאבק השיגה הקהילה הגאה הישגים רבים בעשורים האחרונים, הן בתחומי החקיקה וההכרה בזכויותיהם והן בשינוי התפיסה החברתית כלפיהם, בעיקר בקרב הציבור החילוני בארץ . על רקע מגמות חברתיות אלו מתעצם גם מקומו של הקונפליקט בין הנטייה החד-מינית לאמונה הדתית-אורתודוקסית בשיח הציבורי . המודעות לנטייה החד-מינית נישאת כ...  אל הספר
רסלינג