תודות

10 איל זק צור על מלאכתה היסודית בגיזום וליטוש הטקסט הגולמי . תודה מקרב לב לחבריי הנפלאים ולמשפחתי האהובה, המהווים בסיס איתן של תמיכה ואהבה בחיי . הכרת התודה האחרונה אך גם הגדולה מכולן היא למרואייני המחקר . תודה רבה על אומץ ליבכם ועל נכונותכם לפתוח בפניי צוהר אל עולמכם האישי והנסתר . תודה רבה על אמונכם בי ועל הסכמתכם לחשוף את סיפורכם האישי במציאות חברתית שבה אין הדבר מובן מאליו . ספר זה מוקדש להוריי היקרים ; אימי כרמלה זק ( תבדל"א ) ואבי איתן זק ( ז"ל ) .  אל הספר
רסלינג