בין היצר ליוצר: נרטיבים של הומואים דתיים

בין היצר ליוצר : נרטיבים של הומואים דתיים בין היצר ליוצר הסדרה למגדר עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם בין היצר ליוצר נרטיבים של הומואים דתיים איל זק  אל הספר
רסלינג