תוכן העניינים

להוריי ינקל ואידה רוזין ז"ל, לרעייתי אילנה רוזן – באר ז"ל, ולילדיי אורן ואלה, שייבדלו לחיים ארוכים, שתמכו ועודדו לאורך כל הדרך  אל הספר
רסלינג