מפתח השמות

מפתח השמות אבי יונה , מיכאל 36-35 , 4 אבל , פרנםואה מארי 480 אבן פצל אללה 155-154 אבנימלך , 103 אברי , א"ג 229 אברקרומבי , פטריק 490-489 אהרוני , יוחנן 36 , 35 , 4 אוהנסיאן , דוד 462 , 456-455 אולברייט , ו"פ 235-234 אוליפנט , לורנס 237 אוליק , ריצימונד 187 אוםישקץ , מנחם 395 , 394 אוסלי , ויליאם 178 אורמסבי גור , ויליאם 390 _אטינגר , שמואל 22 איבראהים פחה 332 , 327 , 204 , 198 אידר , דוד 470 , 468 , 457 , 395 , 394 אילש , סטפן 227 אירבי , _צ'רלס לאונרד 183 , 154 איש שלום , מרדכי 22 אלגין , לורד 221 אלדריץי 206 , 204 אלדרסון , 206 , 204 אלום , תומס 261 , 260 אליהו הגאון מווילנה 285 אלישר , חיים משה 394 אלישר , יצחק 400-399 אלנבי , גנרל סר אדמונד , 449 , 446 , 442 , 383 , 377  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים