ציור 8. תכנית גדס , 1919 - 1920 ( עיבוד לפי אשבי )