איור 5. תכנון של ח'אן על ידי אשבי מחוץ לשער דמשק (שכם)