איור 3.תצלום של חפיר המצודה ליד שער יפו לפני שמולא לצורכי הכנת דרך כניסה לווילהלם קיסר גרמניה