פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל , 1926-1917 א . מבוא מאמר זה מהווה המשך , הרחבה והתמקדות באחד מהנושאים החשובים שהוזכרו במאמר הקודם אשר עסק בתמורות העיקריות' שאירעו בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי בה , בשנים . 1926-1917 תקופה זו , תקופת היבראשיתי בשלטונם של הבריטים בארץ ישראל ובירושלים , זכתה , כפי שכבר ציינו במאמר הקודם , לתשומת לב מיוחדת במחקרה של ארץ ישראל . הצהרת בלפור ;( 2 . 11 . 1917 ) הכיבוש הבריטי של ירושלים ;( 9 . 12 . 1917 ) תקופת השלטון הצבאי בעיר , עד יולי ; 1920 ותקופתו של הרברט סמואל כנציב הבריטי הראשון בארץ ישראל , עד אוגוסט 1925 כל אלה אירועים וזמנים שנכתב עליהם רבות . על נושא תכנונה של ירושלים בתקופת המנדט הבריטי - התכניות השונות , היבטי התכנון והאישים שעמדו מאחורי הצעות תכנון אלו - נכתבו גם כן כבר כמה חיבורים חשובים . לא נציין כאן את כל המקורות הרבים בנושאים אלו . רבים מהם הוזכרו במאמר הקודם , 'התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי , ' 1926-1917 ( להלן 'התמורות העיקריות , (' וראה שם . >? 1€ > 11 ( 1...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים