טבלה 1 : אוכלוסיית ארץ ישראל במאה העשרים עד 1946 (באלפים) 167