איור 2.שטח תלפיות המתוכנן (השווה עם שטח העיר העתיקה)