התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי ( 1926-1917 ) א . מבוא ב 9 בדצמבר 1917 נכנעה העיר ירושלים לכוחות הצבא הבריטי שהתקדמו אליה . ב 11 בדצמבר נכנס הגנרל אלנבי , מפקד צבא הכיבוש הבריטי , במצעד ניצחון רב רושם אל העיר וקיבל רשמית את כניעתה מידי ראש העיר המוסלמי , ברחבה שלרגלי מצודת ימגדל דודי . בכך תמו 400 שנות שלטון _עות'מאני בעיר והחלה תקופה חדשה בתולדותיה של העיר ההיסטורית , הכה מיוחדת - ירושלים . עם כיבושה של ירושלים החל בה שלטון של ממשל צבאי בריטי , אשר נמשך עד ל 1 ביולי . 1920 במועד זה הגיע אליה הנציב העליון הבריטי הראשון , הרברט סמואל , והחלה תקופת השלטון האזרחי הבריטי בארץ ישראל כולה ובעיר ירושלים בכלל זה . כשנתיים לאחר בואו גרסה ראשונה , 11 . כללית מאוד , של מאמר זה קראתי בסדנה וד 1 ( 16 1 _^ 111 x 1 0 / _\^ _681 £ 1 חו _\^ 011 _^ . 1917-1948 . ( 6111821001 של יהמרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם . הסדנה נערכה בירושלים בשנת 1992 על ידי פרופי משה ד"וויס ז"ל , מייסדו של המרכז הנ"ל , ועל ידי . גרסה זו הורחבה ביותר כשהוכנה למאמר הנוכחי . כמו בהרצאה כך...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים