טבלה 2 ( המשך ) : אוכלוסיית ארץ ישראל לפי עדות ודתות - 1839