טבלה 1 : אוכלוסיית יישובי הקבע בארץ ־ישראל בשלהי השלטון העות'מאני