אוכלוסיית ארץ־ישראל ויישוביה ערב מפעל ההתיישבות הציוני

אוכלוסיית ארץ ישראל ויישוביה ערב מפעל ההתיישבות הציוני שאלה מרכזית וחשובה ששואלים חוקרי _ארץ ישראל במאה ה 19 היא , מה היה גודלה של אוכלוסיית הארץ ומה היה מספר יישובי הקבע בתוכה לפני תחילתו של מפעל ההתיישבות הציוני המאורגן , בראשית שנות השמונים של המאה ה . 19 מאמר זה ינסה לענות על השאלה הזאת . מהי ארץ ישראל של המאה ה ? 19 הנקודה הראשונה שיש להבהיר היא , כי בתקופת המאה ה _, 19 ערב תחילת מפעל ההתיישבות הציוני בארץ , לא היווה השטח המכונה כיום ארץ ישראל כל יחידה מדינית נפרדת , כשם שלא היה כן במשך מאות שנים קודם לכן . רק לאחר מלחמת העולם הראשונה נקבעו גבולות ליחידה מדינית מיוחדת באזור . בתחילה היא כללה גם את _עבר הירדן המזרחי , אך עד מהרה פוצלה לשתי יחידות נבדלות : ארץ ישראל ( פלשתינה ) — במערב , _ועבר הירדן ( מדינת ירדן לאחר מכן ) — במזרח . בבואנו לדון כיום בגודל האוכלוסייה ובמספר היישובים של ארץ ישראל אנו מתכוונים לתחום השטח שהוגדר בראשית תקופת המנדט הבריטי כתחום של ארץ ישראל — פלשתינה , ושנודע אחר כך גם כארץ ישראל המערבית . השוואת גבולות השטח של ארץ ישראל המערבית המנדטורית עם הגבולות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים