טבלה 9א : מבנים תפקודיים ב־6 ערי המתצרפליק של ירושלים (לפי הרטמן)