טבלה 9 י סנג'ק עזה, בתים (סיכומי סוצין, הרטמן ומאמר זה לפי נאחיות ומחוזות)