מפה 1.סנג'ק עזה במאה הי־ט: חלוקה לנאחיות וליחידות קיצ'א