היישובים הכפריים בסנג'ק עזה (כולל יפו ורמלה) בשנות השבעים של המאה התשע־עשרה

היישובים הכפריים בסנג'ק עזה ( כולל יפו ורמלה ) בשנות השבעים של המאה התשע עשרה בשנות השבעים של המאה התשע עשרה נמצאה ארץ ישראל המערבית ( בהתאם לגבולות שנקבעו לה לאחר מכן בתקופה המנדטורית ) בתחומי שלוש יחידות מינהל עות'מאניות : הסנג'קים ( המחוזות ) של עכו ושכם והמתצרפליק ( המחוז המורחב ) של ירושלים , אשר נוצר מאיחוד שני הסנג'קים הקודמים של ירושלים ועזה . למרות האיחוד ניתן היה להבחין גם בשנות השבעים בגבולות ובחלוקה בין סנג'ק ירושלים לסנג ' ק עזה . _סנגיק עזה נחל ק בתוכו ליחידות משנה של קאצ'ות ונאחיות . יש להבחין בין חלקו הצפוני של הסנג'ק , שכלל שלוש יחידות משנה : יפו , לוד ורמלה ( שגבולותיהן השתנו במרוצת המאה , ( לבין החלק הדרומי , שכלל ארבע יחידות : בית גוברין , מג'דל , עזה _וח'אן יונס . אלו לא זו בלבד שגבולותיהן נשתנו , אלא גם מהותן והגדרתן אינה ברורה דיה בתקופת דיוננו . מאמר זה מתבסס אף הוא על ארבעה מקורות עיקריים : ( א ) הרשימה הא"ב הירושלמית 1 * _זש שהובאה על ידי א' סוצין ב"רבעון החברה הגרמנית" משנת , 1879 הכוללת גם את יישובי סנג'ק עזה והמתייחסת לשנת ; 1870 ( ב ) נתוני השנתונים התור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים