התפתחות עירונית בארץ הקדושה, 1914-1800

התפתחות עירונית בארץ הקדושה , 1914-1800 בשנת 1939 פרסם _ז'אן גוטמן מאמר קצר על ערי פלסטינה בביטאון האגודה הגאוגרפית הצרפתית 1939 ) , חת _12 ח . ( 0011 לטענתו , אמנם קיימת ספרות נרחבת שכתבו היסטוריונים וארכאולוגים על ערי ארץ ישראל , אך הגאוגרפים הזניחו את חקר המרכזים העירוניים הללו . הוא סבר כי שפע העדויות ההיסטוריות שמילאו את הארץ בלם אולי את המחקר הגאוגרפי ביישובים עירוניים אלה . מאז פרסום אותו מאמר חלה בארץ התפתחות עירונית מרשימה והתחוללה מהפכה כללית ביישוב הארץ . גאוגרפים ישראלים ערכו מחקרים רבים על התפתחותן של ערי ישראל , השתתפו בתכנונן וסיכמו התפתחות עירונית זו בהרבה עבודות שיצאו לאור . המאמר הנוכחי יתרכז בניתוח אחד השלבים בתולדות ההתפתחות העירונית בארץ , בתקופה שלא נבחנה עד כה כהלכה - התקופה המוקדמת של העידן המודרני , שהחלה עם פלישת נפוליון לארץ בשנת , 1799 והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת . 1914 תקופה זו תיקרא בדרך כלל , לשם הקיצור , תקופת המאה התשע עשרה . חשיבות התקופה הזאת נובעת מן העובדה שבמצבן של ערי ארץ ישראל לא חל שינוי משמעותי במשך מאות שנים עד ראשיתה של תקופה זו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים