חלק רביעי ארץ ישראל במאה התשע עשרה: יישובים ואוכלוסייה