איור 12. וילקי ( 1785 - 1841 ) : השליח התורכי מבשר על כיבושה של עכו( 1840 )