איור 11. ורנה ( 1789 - 1863 ) : יהודה ותמר ( שמן על בד , 1840 )