איור 8. סימטסון: ץושפים את יסודות ;םינה הדרומית־מזרחית צל מיתחם הר־הבית 869 ו)