מפה 2.הארץ הקדושה - דרגות במרכזיות הקדושה (כתיב השמות )