מפה 1. ארץ-ישראל — חלוקה לאזורים (החלוקה לאזורים וכתיב השמות )