ציור 5. הקטע הדרומי ממפת ירושלים של האדמיראליות הבריטית משנת ‭,1841‬ שנעשתה על־סמך המדידות של אלדריץי, םימונדס ואלדרסון מחיל־ההנדסה הבריטי (לעיל, הערה ‭;(1‬ המקרא במפה נכתב בידי ג־ ויליאמס (קנה־המידה המקורי 1 אינטש )