ציור 3. פנים כיפת־הסלע (מתוך: פרגוסון,להלן, הערה 29 )